برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

سيمان کردستان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم (۵۶) ریال زیان محقق کرده است که

 

سکرد
سيمان کردستان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم (۵۶) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده ۱۱٪ کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش بهای تمام شده فروش در گزارش حسابرسی شده میباشد.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ (۱۲۳,۵۱۷) میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.