برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

گروه صنعتی پاکشو با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

 

 

گروه صنعتی پاکشو با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

گروه صنعتی پاکشو در دوره یاد شده، مبلغ ۴ هزار و ۵۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴ هزار و ۵۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۸۸ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"پاکشو" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۴۰۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.