برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

پتروشيمي اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/05/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 865,336 میلیون ریال درآمد داشته است

 

شصفها
پتروشيمي اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/05/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 865,336 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 5 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 5,273,316 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته است.

▪️توضیحات مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/05/31

مقدار 9070 تن اورتوزايلين تا پايان مرداد ماه توليد گرديده که به محصول انيدريدفتاليک تبديل گرديده است. مقدار 28557 تن مخلوط زايلين تا پايان مردا ماه توليد گرديده است که در واحد زايلين به اورتوزايلين و پارازايلين تبديل گرديده است

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.