برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

کاهش 29 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه

 

کارخانجات قند قزوین( قزوین)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
سال مالی منتهی به 1398/12/29

کاهش 29 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 1,764,410 میلیون ریال به مبلغ 1,256,570 میلیون ریال رسیده است)
کاهش 3 درصدی سود ناخالص 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 308,804 میلیون ریال به مبلغ 299,625 میلیون ریال رسیده است)
کاهش 3 درصدی سود عملیاتی 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 294430 میلیون ریال به مبلغ 285780 میلیون ریال رسیده است)
افزایش 3 درصدی سود خالص 9 ماهه 1398 و تحقق سود 0 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 240221 میلیون ریال به مبلغ 248100 میلیون ریال رسیده است)

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.