برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

افزایش 45 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه

 

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران( کیمیا)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
سال مالی منتهی به 398/12/29

افزایش 45 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 626,991 میلیون ریال به مبلغ 910,150 میلیون ریال رسیده است)
افزایش 61 درصدی سود ناخالص 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 212,826 میلیون ریال به مبلغ 342,131 میلیون ریال رسیده است)
افزایش 67 درصدی سود عملیاتی 9 ماهه 1398 در مقایسه با دوره

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.