برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

قند هکمتان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 253,085 میلیون ریال درآمد داشته است

 

 

 

قهکمت
قند هکمتان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 253,085 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 2,845,407 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است.


▪️توضیحات در مورد اصلاحات :
اصلاحات مقداری مربوط به انتقال کالا بین انبارها بوده است که در پایان سال و با توجه به انبار گردانی اصلاح گردیده است . همچنین نرخ فروش شکر سفید حاصل از شکر خام با توجه به توضیحات زیر از مبلغ 27.500 ریال به مبلغ 40.500 ریال اصلاح گردیده است . مبلغ 10.114 میلیون ریال اصلاحات فروش ملاس بابت کسر مبلغ ارزش افزوده می باشد که تا ماه گذشته به عنوان جزئی از بهای فروش محاسبه گردیده بود .

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.