برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

توليد برق ماه تاب کهنوج دردوره 1 ماهه منتهی به 99/01/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 108,745 میلیون ریال درآمد داشته است.

 

بکهنوج
توليد برق ماه تاب کهنوج دردوره 1 ماهه منتهی به 99/01/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 108,745 میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1399/10/30 مبلغ 341,651 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% افت داشته است.


▪️توضیحات در مورد اصلاحات :
اصلاحات انجام شده ناشی از موارد زیر می باشد: 1- اصلاح مبالغ فروش آمادگی و انرژی بازار برق بهمن و اسفند 98 نیروگاه شوباد براساس اعلام صورت پذیرفته از سوی کارگزاران و مشاورین (ناظرین) خریدار برق 2- اصلاح مبالغ صورتحساب های فروش بازار برق نیروگاه کهنوج براساس صورتحساب های قطعی صادره در فروردین 99 از سوی خریدار (مدیریت شبکه برق ایران)

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.