برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان( قشرین) اطلاعات و صورت‌های مالی

 

میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)سال مالی منتهی به1399/06/31

 افزایش 48 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 368,906 میلیون ریال به مبلغ 545,577 میلیون ریال رسیده است)
افزایش 98 درصدی زیان ناخالص 6 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ -33,990 میلیون ریال به مبلغ -67,424 میلیون ریال رسیده است)

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.