برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

بانک آینده( وآیند) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 

بانک آینده( وآیند) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)سال مالی منتهی به1397/12/29

 افزایش 15 درصدی درآمدهای مشاع 12 ماهه 1397 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 206,272,200 میلیون ریال به مبلغ 236,609,500 میلیون ریال رسیده است)
 کاهش 82 درصدی درآمدهای غیر مشاع 12 ماهه 1397 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 17,472,760 میلیون ریال به مبلغ 3,063,399 میلیون ریال رسیده است)

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.