برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران( کیمیا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

 

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران( کیمیا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)سال مالی منتهی به
1399/12/30

 افزایش 18 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 314,339 میلیون ریال به مبلغ 371,859 میلیون ریال رسیده است)
افزایش 18 درصدی سود ناخالص 3 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 114,780 میلیون ریال به مبلغ 135,848 میلیون ریال رسیده است)

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.