برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

درآمدهای عملیاتی شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ ۴,۲۴۴,۶۹۴ میلیون ریال 

نماد: دابور (شرکت داروسازي ابوريحان)

 

درآمدهای عملیاتی شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ ۴,۲۴۴,۶۹۴ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۲,۱۶۰,۵۳۵ میلیون ریال می باشد.
برآورد فروش در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 99 تعداد ۱,۷۰۶,۳۳۱ هزار عدد می باشد و رشد 8% درآمد پیش بینی شده است.

 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 12 ماهه سال گذشته :

 افزایش 69% درآمدهای عملیاتی
 افزایش 77% سود عملیاتی
 افزایش 123% سود خالص
افزایش 50% دارایی‌ها
افزایش 254% سود انباشته
 افزایش 157% حقوق مالکانه

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.