برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

سرمایه گذاری غدیر( وغدیر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه

سرمایه گذاری غدیر( وغدیر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)سال مالی منتهی به1399/09/30

افزایش 62 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 13,246,130 میلیون ریال به مبلغ 21,447,940 میلیون ریال رسیده است)
افزایش 62 درصدی سود عملیاتی 6 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 13188680 میلیون ریال به مبلغ 21381470 میلیون ریال رسیده است)

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.