برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

بانک پارسیان( وپارس)اطلاعات و صورت‌های 

بانک پارسیان( وپارس)اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 کاهش 3 درصدی درآمدهای مشاع 6 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 45,103,520 میلیون ریال به مبلغ 43,960,620 میلیون ریال رسیده است)
شاهد تبدیل زیان خالص به سود خالص بوده ایم و تحقق سود 89 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -14610460 میلیون ریال به مبلغ 13916860 میلیون ریال رسیده است)

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.