برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

قاسم ایران ( قاسم)گزارش فعالیت ماهانه

قاسم ایران ( قاسم)گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 

درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، ۱۱ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۴ ماه گذشته بوده است.
متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ بالغ بر ۴,۶۱۷,۰۹۱ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۳,۳۸۷,۸۲۹ میلیون ریال بوده ایست.
درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ بالغ بر ۵,۰۰۵,۶۷۷ میلیون ریال می باشد.
جمع درآمد شناسایی شده ۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ بالغ بر ۲۳,۰۸۵,۴۵۲ میلیون ریال میباشد.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.