برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 شرکت ایران ارقام در شبکه کدال اعلام کرد در مناقصه ای جدید حضور یافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، موضوع این مناقصه خرید، آماده سازی محل نصب، حمل و نصب و راه اندازی به همراه نرم افزارهای مربوط به ٢٠٠ دستگاه خودپرداز بانک رفاه کارگران است.

شرکت ایران ارقام در شبکه کدال اعلام کرد در مناقصه ای جدید حضور یافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، موضوع این مناقصه خرید، آماده سازی محل نصب، حمل و نصب و راه اندازی به همراه نرم افزارهای مربوط به ٢٠٠ دستگاه خودپرداز بانک رفاه کارگران است.

همانطور که گفته شد طرف برگزار کننده این مناقصه، بانک رفاه کارگران است و تاریخ مشخص شدن نتیجه این مناقصه، مشخص نشده است.

"مرقام" در دو روز گذشته به دلیل تقاضای سنگین سهامداران به صف خرید رسیده است. با این وجود سابقه معاملاتی این سهم نشان میدهد در 16 روز معاملاتی اخیر، "مرقام" تنها دو روز منفی داشته است.

همچنین بر اساس آمارها، قیمت "مرقام" از ابتدای تابستان تاکنون بیش از 32.5 درصد رشد داشته است. همچنین از ابتدای شهریور تاکنون تنها در 2روز معاملاتی ، تغییر مالکیت این سهم به نفع بازیگران حقوقی بوده است و عمده تحرک در این گروه توسط حقیقی ها صورت گرفته است.

یادآور می شود، ایران ارقام در دوره یک ماهه منتهی به پایان شهریور، از محل فروش محصولات خود مبلغ 224میلیارد و 437 میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد 12 ماهه مبلغ یک هزار و 94 میلیارد و 697 میلیون ریال درآمد داشته که معادل 103درصد فروش پیش بینی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور سال جاری است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.