برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

"چکاپا" در شهریور ماه مبلغ فروش خود را به ٣۶ میلیارد تومان رسانده است. رشد ١١٢ درصدی در نرخ فروش کاغذ رول سفید، افزایش ٧٢ درصدی در نرخ خمیر ویرجین و ۵٣ درصدی در نرخ ....

 

شرکت گروه صنایع کاغذ پارس با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است، طی ١٠ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ از فروش محصولات خود ٢۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

"چکاپا" هم چنین در شهریور ماه مبلغ فروش خود را به ٣۶ میلیارد تومان رسانده است. رشد ١١٢ درصدی در نرخ فروش کاغذ رول سفید، افزایش ٧٢ درصدی در نرخ خمیر ویرجین و ۵٣ درصدی در نرخ رول فلوتینگ در شهریور ماه نسبت به میانگین ١٠ ماهه از نکات قابل توجه و مثبت گزارش این شرکت است.

گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یک ماهه منتهی به پایان مرداد، از محل فروش محصولات خود مبلغ 280 میلیارد و 435 میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه مبلغ 2 هزار و 36 میلیارد و 25 میلیون ریال درآمد داشته که معادل 69 درصد فروش پیش بینی شده سال مالی منتهی به آبان سال جاری است.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.