برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار زیان دهی شرکت طی دو سال مالی اخیر، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 409684 مورخ 1396/10/26 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 9 ماه را به شرکت تاکید نمود.

 

موضوع: تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار زیان دهی شرکت طی دو سال مالی اخیر، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 409684 مورخ 1396/10/26 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 9 ماه را به شرکت تاکید نمود.

با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت 6 ماه دیگر تمدید می گردد.

ذکر این موضوع ضروری است که توضیحات شرکت درخصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و زیان دهی شرکت طی دو سال مالی اخیر صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود. بورس اوراق بهادار تهران مسئولیتی در خصوص اجرا و اثربخشی آن ندارد. لذا از سرمایه گذاران درخواست می شود پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت، نسبت به بررسی اطلاعات منتشر شده اقدام نموده و به فرصت اعطا شده برای ایفای تعهدات ناشر توجه کنند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.