برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

شبهرن اعلامیه پذیره نویسی عمومی بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/12/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,600,000 میلیون ریال ، تعداد ....

شبهرن
نفت بهران

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/12/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,600,000 میلیون ریال ، تعداد 578,757,371 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 21,242,629 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/07/16 لغایت تاریخ 1397/08/15 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0208421945000

بانک : صادرات ايران
شعبه : پل ظفر

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.