برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

بر اساس گزارش حسابرسی نشده کارخانجات کاشی و سراميک حافظ در دوره 3 ماهه منتهی به 97/03/31 به ازای هر سهم 265 ریال زیان محقق کرده است که در ...

 

بر اساس گزارش حسابرسی نشده کارخانجات کاشی و سراميک حافظ در دوره 3 ماهه منتهی به 97/03/31 به ازای هر سهم 265 ریال زیان محقق کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل  244درصد افزایش زیان بدلیل افزایش 962درصدی بهای تمام شده فروش را نشان میدهد.کحافظ  براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 مبلغ 47,755 میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.