برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

گروه صنعتي و معدني امير ، پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 

 

وامیر
گروه صنعتي و معدني امير

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 84,000,000,000 ریال به مبلغ 100,800,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي ناشي از مخارخ سرمايه اي و سرمايه گذاري هاي انجام شده طي سالهاي گذشته وجلوگيري از خروج نقدينگي و بهبود وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري که در تاریخ 1397/07/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

میزان پیشنهاد افزایش سرمایه : 20%

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.