برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/04 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 70,000 میلیون ریال به‌مبلغ 210,000 میلیون ریال از محل .....

 

تلیسه
دامداري تليسه نمونه

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/04 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 70,000 میلیون ریال به‌مبلغ 210,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 140,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/07/17 لغایت تاریخ 1397/09/16 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 360-816-935628-1
بانک : سینا
شعبه  : شهریار

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.