برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 20,000 ریال به مبلغ 40,000 ریال از محل ....

کمرجان
بازرگاني و توليدي مرجان کار

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 20,000 ریال به مبلغ 40,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح :  مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :   4,503,744,254
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  101,896,492
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  4,401,847,762
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  506,662
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  8،687

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.