برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

شغدیر مجموع دارایی های شرکت در پایان شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 3،916 میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان....

 

شغدیر مجموع دارایی های شرکت در پایان شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 3،916 میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال مالی قبل با رشد 17 درصدی همراه شده است.
 حدود 56 درصد از مجموع دارایی های شرکت به دارایی های جاری و 44 درصد به دارایی های غیر جاری اختصاص دارد.
از مجموع 2،171 میلیارد ریال دارایی های جاری شرکت، موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت ها بیشترین سهم را دارا می باشند.
 موجودی مواد و کالا که ارزش 796 میلیارد ریالی دارد به محصول pvc, vcm , EDC اختصاص داشته است.
 پیش پرداخت ها نیز که در پایان شش ماهه نخست سال حدود 695 میلیارد ریال بوده است به خرید مواد و قطعات یدکی بر می گردد.
پتروشیمی غدیر در پایان شش ماهه نخست سال مجموعا 2،284 میلیارد ریال بدهی داشته است که 95 درصد از آن به بدهی جاری اختصاص داشته است که بخش زیادی از آن به پرداختنی های تجاری و غیرتجاری اختصاص دارد و بخشی نیز به پیش دریافت ها مربوط می شود.
 پرداختنی های شرکت عمدتا از بابت خرید اتیلن و کلر از شرکت های پتروشیمی مارون، کاویان، اروند و همچنین یوتیلیتی از پتروشیمی فجر می باشد. پیش دریافت ها هم از بابت دریافتی از مشتریان می باشد.
شرکت در پایان شش ماهه نخست سال حدود 286 میلیارد ریال سود انباشته داشته است که برابر با 331 ریال به ازای هر سهم می باشد.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.