برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

سمازن  3 ماهه  37  ریال  محقق کرده است در 6 ماهه این عدد به 92 ریال  رسیده  و در 9 ماهه 112  ریال محقق کرده است سهم ......

 

سمازن  3 ماهه  37  ریال  محقق کرده است در 6 ماهه این عدد به 92 ریال  رسیده  و در 9 ماهه 112  ریال محقق کرده استسهم  175 ریال سود پیش بینی کرده است . به نظر گزارش جالبی را نداده .  سمازن در حالی بودجه  فروش را 1598  میلیارد ریال پیش بینی کرده که هر ماه  باید  144 میلیارد ریال  فروش بزند. در بهمن ماه  با  فروش 110 میلیارد ریالی مواجه  بود اسفند ماه هم با فروش 137 میلیارد ریالی مواجه بوده و در فروردین 111 میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت  کمی جبران کرد و با فروش 144 میلیارد ریالی مواجه  بود در خرداد این عدد 162 میلیارد ریال بود  در تیر این عدد 169 و در مرداد  147 میلیارد ریال  بوده در شهریور 141 و در مهر 144 میلیارد ریال فروش زده و  در مجموع 10  ماهه  1378    میلیارد ریال  فروش زده و 86% بودجه  را محقق کرده و خیلی خاص نیست

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.