برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

سخزر در 3 ماهه 74 ریال  و در 6 ماهه با یک  رشد خوب 228 ریال سود محقق کرده است . در 3 ماهه  با 30  میلیارد ریال سود ....

 

سخزر در 3 ماهه 74 ریال  و در 6 ماهه با یک  رشد خوب 228 ریال سود محقق کرده است . در 3 ماهه با 30  میلیارد ریال سود عملیاتی و 17 میلیارد ریال سود خالص  74 ریال  را محقق کرده است . در 6 ماهه 50 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته  عملکرد 3 ماهه اول بهتر بود ولی در 3 ماهه دوم  سود غیرعملیاتی داشته . در مهر89 میلیارد ریال  فروش زده  در شهریور 70 میلیارد ریال فروش داشت در سال 96 میانگین 53 میلیارد ریال فروش بود و حالا اعداد کمی رو به رشد تر است . سهم  در خرداد 61 میلیارد ریال  فروش زد  در تیر این عدد به 87  میلیارد ریال  رسید در مرداد کم  شده و به 67 میلیارد ریال  رسید که رشد نرخ  را نیز دارد .نقش صادرات کم است ولی به هر حال جمع  فروش7  ماهه  482 میلیارد ریال بوده است  .مدت مشابه سال  قبل که 408  میلیارد ریال بوده است اندکی بیشتر است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.