برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

غپاک در 6 ماهه بازهم خیلی سود محقق نکرد و 6 ریال  تحقق سود داشت در 3 ماهه سود خاصی نداشت . در 6 ماهه 138 میلیارد ریال ...

 

غپاک در 6 ماهه بازهم خیلی سود محقق نکرد و 6 ریال  تحقق سود داشت در 3 ماهه سود خاصی نداشت . در 6 ماهه 138 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در 3 ماهه 62 میلیارد ریال . روند  فروش سهم  بهتر شده در فروردین 97 فروش 473 میلیارد ریالی داشته در اردیبهشت این عدد 554 میلیاردریال  بوده و در خرداد 550  میلیارد ریال در تیرماه به 581 میلیارد ریال فروش رسیده  و در مرداد 581 میلیارد ریال رسیده و در شهریور با کمی کاهش 516 میلیارد ریال فروش داشته است در مهر این عدد 591 میلیارد ریال بوده که افزایش نرخ خوبی در کره  و شیر و خامه گرفته است و  جمع  فروش 7 ماهه  3850    میلیارد ریال  شده است . در سال 96 جمع  فروش7  ماهه سهم 3690   میلیارد ریال بوده . به اندازه تورم پیش رفته است

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.