برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان از مجموع 12.77 درصد سهام تحت مالکیت خود در شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جام .....

 

قشرین
صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان

افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

 شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان از مجموع 12.77 درصد سهام تحت مالکیت خود در شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) به میزان 3.36 درصد را به مبلغ (هر سهم ، 3,231 ريال) 33,870 میلیون ریال واگذار کرده.
بهاي تمام شده سهام يا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شركت ، 969 میلیون ریال می باشد لذا پس از كسر مخارج انتقال مبلغ 32,704 میلیون ریال سود به شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان محقق شده.
درصد مالكيت قبل از واگذاري 12.77 درصد بوده که با کسر 3.36 درصد واگذار شده ، درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده پس از واگذاری به میزان 9.41 درصد می باشد.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.