برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

غگل
گلوکوزان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جزئيات انتقال مالكيت
سهام انتقالي بين طرفين
تعداد : 102,268,708 سهم
درصد : 51.13 درصد
مبلغ : 1,761,885 میلیون ریال
واگذار كننده
عنوان : شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
درصد مالكيت قبلي از سهام ناشر : 51.13 درصد
درصد مالكيت جاري از سهام ناشر : 0 درصد
خریدار
عنوان : شرکت توسعه صنعتی غذایی زر
درصد مالكيت قبلي از سهام ناشر : 0 درصد
درصد مالكيت جاري از سهام ناشر : 51.13 درصد
شرح موضوع : فروش بلوک مدیریتی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.