دوشنبه, 02 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

امروز شنبه 18 دی ماه را درحالی به پایان رساندیم که برخی شرکت‌ها با تعدیل مثبت، برخی دیگر تعدیل منفی و برخی شاهد افزایش سرمایه بودند. آنچه در زیر می‌خوانید خلاصه ای از اتفاقات مهم بازار سرمایه در سامانه اطلاع رسانی کدال است.

 

 
نماد فجر (شرکت فولاد امیرکبیر کاشان): این شرکت طی دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفند 95، با اختصاص 322 ریال سود به ازای هر سهم معادل 77 درصد از پیش بینی‌هایش را محقق کرد.
 
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سود هر سهم در دوره منتهی به 30 اسفند ماه سال جاری را مبلغ 418 ریال برآورد و اعلام کرد که طی دوره 9 ماهه این سال مالی با تحقق 322 ریال سود به ازای هر سهم، معادل 77 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده است.
 
فجر دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 30 اسفند 95 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه پیشین را افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ محصولات  اعلام کرد.
 
نماد بهپاک (شرکت صنعتی بهپاک): این شرکت نخستین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 آذر 96 را مبلغ 451 ریال اعلام کرد که نسبت به EPS سال جاری معادل 4 درصد کاهش را نشان می‌دهد.  شرکت صنعتی بهپاک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را با سرمایه 320 میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.
 
پیش بینی درآمد شرکت صنعتی بهپاک در سال مالی 96 در مقایسه با سال مالی جاری شامل کاهش 15 درصدی سود ناخالص، کاهش 19 درصدی سود عملیاتی و کاهش 4 درصدی سود خالص است.
 
نماد فخاس (مجتمع فولاد خراسان): این شرکت در دوره 6 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95، معادل 79 درصد از پیش بینی‌هایش را محقق کرد. مجتمع فولاد خراسان سود هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه ثبت شده 5 هزار و 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.
 
مجتمع فولاد خراسان سود هر سهم در دوره منتهی به 30 اسفند ماه سال جاری را مبلغ 108 ریال برآورد و اعلام کرد که طی دوره 6 ماهه این سال مالی با تحقق 85 ریال سود به ازای هر سهم، معادل 79 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده است. فخاس سود خالص دوره 6 ماه منتهی 31 شهریور ماه 95 را مبلغ 530 میلیارد و 103 میلیون ریال اعلام کرد.
 
نماد وساپا (سرمایه‌گذاری سایپا): هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری سایپا، افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.
 
گروه سرمایه گذاری سایپا اعلام کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 10 هزار و 675 میلیارد ریال به 13 هزار و 343 میلیارد و 750 میلیون ریال دارد.
 
نماد سشمال (شرکت سیمان شمال): این شرکت نخستین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 آذر 96 را مبلغ 175 ریال اعلام کرد که نسبت به EPS سال جاری معادل 34 درصد کاهش را نشان می‌دهد. شرکت سیمان شمال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را با سرمایه 826 میلیارد و 978 میلیون ریال به صورت حسابرسی شده اعلام کرد. پیش بینی درآمد شرکت سیمان شمال در سال مالی 96 در مقایسه با سال مالی جاری شامل افزایش 74 درصدی سود ناخالص، افزایش 81 درصدی سود عملیاتی و کاهش 34 درصدی سود خالص است. سشمال سود خالص در سال مالی منتهی به 30 آذر 96، را مبلغ 144 میلیارد و 456 میلیون برآورد کرده است.
 
نماد سایپا (شرکت سایپا): این شرکت، اشخاص حقوقی اعضای جدید هیات مدیره خود را اعلام کرد. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سایپا در تاریخ 16 دی ماه 95 با حضور 79 درصد از صاحبان سهام این شرکت در مرکز همایش‌های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت واقع در بلوار غربی ورزشگاه آزادی برگزار شد و براساس آن اشخاص حقوقی اعضای جدید هیات مدیره «سایپا» به شرح زیر انتخاب شدند:
 
1-شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
2- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
3- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
4- شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا
5- شرکت توسعه سرمایه رادین
 
نماد فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان): این شرکت با تحقق سود 140 ریال به ازای هر سهم در دوره 9 ماهه در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395، خبر از تعدیل مثبت 19 درصدی داد.
 
همچنین شرکت فولاد مبارکه اصفهان دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 30 اسفند 56 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه پیشین به شرح زیر اعلام کرد:
 
 - افزایش درآمد به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات
- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به دلیل افزایش نرخ خرید مواد
 
نماد ثاخت (شرکت بین المللی توسعه ساختمان): این شرکت صورت‌های مالی یکساله منتهی به 31 شهریورماه 95 را با سرمایه 3 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت بین المللی توسعه ساختمان در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95، مبلغ یک هزار و 42 میلیارد و 816 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد.
 
نماد ثپردیس (شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس): این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 معادل 326 میلیارد و 525 میلیون ریال درآمد کسب کرد و براین اساس مبلغ یک هزار و 88 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره یکساله یاد شده مبلغ 938 میلیارد و 175 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 417 میلیارد و 306 میلیون ریال رسید.
 
از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 400 میلیارد و 443 میلیون ریال رسید.
 
نماد شفارس (صنایع شیمیایی فارس): این شرکت صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 را با سرمایه 629 میلیارد و 607 میلیون ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت صنایع شیمیایی فارس در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ، 29 میلیارد و سه میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 46 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت؛ که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 119 درصد افزایش را نشان می دهد.
 
نماد خزامیا (شرکت زامیاد): این شرکت در دوره شش ماهه نخست امسال با کنار گذاشتن مبلغ 105 ریال زیان به ازای هر سهم، پیش بینی‌هایش را محقق نکرد. شرکت زامیاد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 اسفند ماه 95 را با سرمایه پنج هزار و 529 میلیارد و 892 میلیون ریال به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.
 
شرکت زامیاد سود هر سهم در دوره منتهی به 30 اسفند ماه سال جاری را مبلغ یک ریال برآورد و اعلام کرد که طی دوره 6 ماهه این سال مالی با تحقق 105 ریال زیان به ازای هر سهم، از پیش بینی هایش جا مانده است.خزامیا زیان خالص دوره 6 ماه منتهی 31 شهریور ماه 95 را مبلغ 579 میلیارد و 588 میلیون ریال اعلام کرد. همچنین این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی 95 را بصورت حسابرسی شده نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر اعلام کرد:
 
1-کاهش تیراژ تولید و فروش محصولات براساس عملکرد 6 ماهه اول سال جاری به لحاظ عدم تامین مواد اولیه توسط تامین کنندگان صورت پذیرفته است.
 
2- کاهش پیش بینی هزینه‌های عمومی و اداری که به واسطه کاهش حجم فروش محصولات صورت گرفته است.
 
3- افزایش پیش بینی خالص سایر هزینه‌های عملیاتی در نتیجه افزایش هزینه‌های جذب نشده که به دلیل کاهش حجم تولید است و همچنین زیان حاصل از فروش ضایعات صورت گرفته است.
 
4- افزایش خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی به دلیل افزایش سود سپرده بانکی، افزایش سود حاصل از فروش اقساطی محصولات و سود ناشی از فروش زمین کردان و ساختمان سعدی صورت گرفته است.
 
5- کاهش هزینه مالی نسبت به بودجه مصوب ناشی از بازیافت هزینه‌های مالی است.
 
تابناک

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.