نبض بازار

 • 12:44 شاخص کل با افت (274) واحدی در محدوده 253303 واحدی ایستاد.ارزش معاملات در بورس به بیش از 971 میلیاردتومان و در فرابورس به 735 میلیارد تومان رسید.نمادهای ، رمپنا ، شخارک ، پارس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای ، فخوز ، خودرو ، جم بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .
 • 12:25 نماد خودرو با پس از بازگشایی با افت حدود 5 درصدی روبروست.
 • 12:22 افزایش فشار فروش در کلیت بازار محسوس است و در گروه خودرو نماد  خساپا به صف فروش رسیده است و این در حالیست که  خودرو به دلیل افشای اطلاعات متوقف شده است.
 • 12:19 در پایان معاملات امروز نماهای  ساراب و  فولاژ جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد
 • 12:16 در پایان معاملات امروز نمادهای  پارس،  خپویش،  لسرما،  نمرینو،  وبانک،  شپنا جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد
 • 12:10 نماد معاملاتي شرکت بيمه رازي (ورازي1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. 
 • 12:03 خساپا در حال حاضر با صف فروش 87 میلیون سهمی در قیمت 1598 ریال دست و پنجه نرم می کندسایر خودرویی ها نیز با افت قیمت و فشار فروش مواجه اند
 • 11:54 ساروج به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت بین المللی ساروج بوشهر متوقف شد. نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد
 • 11:47 شسپا  در مجمع 4200 ریال تقسیم کرد
 • 11:39 در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی  پارس،  خپویش،  لسرما،  نمرینو،  وبانک،  شپنا جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد.
 • 11:24 بیشترین حجم معاملات  ::::وتجارت 372.9 میلیون سهم....وبصادر 122 میلیون سهم.....خساپا 105.6 میلیون سهم.....ذوب 68.6 میلیون سهم.....دی 68 میلیون سهم......
 • 11:17 نمادهای تاثیر گذار در شاخص :::رمپنا 224 واحد مثبت....شخارک 163 واحد مثبت...پارس 159 واحد مثبت...نوری 129 واحد مثبت...کگل 123 واحد مثبت...حکشتی 115 واحد مثبت
 • 11:11 به نقل از ارانیکو، نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تا ساعتی دیگر در بروکسل برگزار می‌شود؛ موضوع اصلی نشست «برجام» خواهد بود
 • 10:56 در گروه رایانه نمادهای  مرقام،  پرداخت،  مداران،  مفاخر و  افرا مورد توجه هستند.
 • 10:47 در گروه حمل و نقل  حفارس صف خرید دارد و و  حریل رشد بیش از 5 درصدی را ثبت کرده است.  حسینا رشد بیش از 3 درصدی دارد.  حکشتی نیز با افزایش تقاضا در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد.
 • 10:36 افزایش عرضه ها در خساپا و عقب نشینی این خودرویی تا آستانه پایین قیمتی ؛ 71 میلیون سهم دادوستد شد 
 • 10:20 یک ساعت ابتدایی معاملات با ثبت رشد بیش از 1100 واحد و صعود شاخص کل به ارتفاع 254,687 سپری شد رمپنا پارس شخارک نوری فولاد حکشتی کگل از نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
 • 10:15 بیشترین حجم معاملات :::وتجارت 159.9 میلیون سهم....وبصادر 82.5 میلیون سهم....حکشتی 42.2 میلیون سهم....ذوب 39.6 میلیون سهم...خساپا 32.1 میلیون سهم
 • 10:01 نمادهای تاثیر گذار در شاخص ::::رمپنا 246 واحد مثبت.....پارس 177 واحد مثبت..شخارک 144 واحد مثبت...نوری 129 واحد مثبت....فولاد 119 واحد مثبت.....حکشتی 115 واحد مثبت
 • 09:58 ۴ تغییر بنیادی در بازار پایه فرابورسایبنا - مدیر عامل فرابورس تغییرات بنیادی در بازار پایه را طبقه‌بندی ناشران، تغییر در نحوه انجام معاملات، جلسه معاملاتی و تعداد انجام حراج پایانی، ایجاد سازوکار حفظ کنترل شرکت و حذف دامنه نوسان قیمت عنوان کرد.
 • 09:55 در گروه فرآورده های نفتی شاهد معاملاتی کم رمق هستیم و عمده نمادها در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شوند.  شبریز و  ونفت افت بیش از یک درصدی دارند.
 • 09:53 در گروه خودرو و قطعات، معاملات منفی آغاز شده و اکثر نمادها با افت قیمت همراه هستند.  خودرو در محدوده صفر تابلو افت حدود یک درصدی دارد و  خساپا و  ورنا با افت بیش از سه درصدی همراه هستند.  ختوقا،  خمحور و  خدیزل از نمادهای مورد توجه هستند.
 • 09:50 در گروه محصولات شیمیایی معاملات متعادل  و مثبت آغاز شده است.  جم_پیلن رشد بیش از یک درصدی دارد.  شخارک امروز نیز مورد توجه است و رشد بیش از سه درصدی را تجربه می کند.  شسینا صف خرید دارد و امروز  شپاکسا پرحجم است و با رشد بیش از سه درصدی آغاز کرده است.
 • 09:45 نماد رمپنا پس از بازگشایی روز گذشته، امروز تا محدوده بیش از 4 درصدی رشد داشته است.
 • 09:42 در گروه بانک معاملات متعادل است و نماد  دی به دلیل رشد 50 درصدی متوقف شده است.  وبصادر رشد بیش از سه درصدی دارد و  وتجارت همچنان در روند صعودی کم رمق است.  وخاور به 4500 ریال نزدیک می شود و  وملل،  وپارس و  وپست فشارفروش دارند.
 • 09:36 بازار متعادل و مثبت و با گرایش به تک نمادها آغاز به کار کرده است.
 • 09:33 امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 معاملات در نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول (دكپسول1) راس ساعت 09:15 انجام خواهد شد. لازم به ذكر است پس از انجام معاملات، نماد مذكور مجدداً در حالت سفارش‌گيري قرار خواهد گرفت. معاملات نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول (دكپسول1) در صورت عدم وقوع ساير شرايط تاثيرگذار بر نماد معاملاتي، در پايان بازار مجددا انجام خواهد شد. 
 • 12:37 شاخص کل با رشد 2972  واحدی در محدوده 253577 واحدی ایستاد.ارزش معاملات در بورس به بیش از 996 میلیاردتومان و در فرابورس به 800 میلیارد تومان رسید.نمادهای ، رمپنا ، کچاد ، پارس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای ، ونیکی ، خودرو ، خساپا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .
 • 12:26 بازگشایی خزامیا فمراد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمتبازگشایی خنصیر قزوین بترانس ثاباد فپنتا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت
 • 12:14 کچاد با افزایش تقاضا در آستانه صف خرید در قیمت 5221 ریالی ست؛ ارزش معاملات بیش از 11 میلیاردتومان
 • 12:07 مجموع ارزش دادوستدهای بورس و فرابورس تا 700 میلیاردتومان فاصله ای ندارد و بیشترین ارزش معاملات تا این لحظه به گروه های  شیمیایی  کانه_فلزی و  خودرو اختصاص داشته است 
 • 12:05 بازگشایی واحصا پس از به حد نصاب نرسیدن مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و عمومی فوق العاده صاحبان سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمتبازگشایی کوثر پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمتبازگشایی کیمیا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمتبازگشایی قشیر پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت
 • 12:02 تازه وارد بازار نوری هم اکنون در قیمت 3281 تومان با بیش از 90 میلیون تقاضا همراه است
 • 11:50 اکثر نمادهای گروه ساختمانی با نوسانات مثبت همراهندبیش از نیم میلیون تقاضا برای کرمان در محدوده قیمتی 3682 تومانتداوم صف وآذر در 754 تومان و پیشروی ثرود تا آستانه بالا قیمتی
 • 11:38 بازگشایی حپترو پردیس باتوجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت 
 • 11:23 نمادهای تاثیر گذار در شاخص ::::کرماشا 289 واحد منفی.....کچاد 191 واحد مثبت...شپنا 163 واحد مثبت...کگل 158 واحد مثبت.....شخارک 144 واحد مثبت.....تاپیکو 141 واحد مثبت
 • 11:17 در گروه فرآورده های نفتی شاهد رشد قیمت ها هستیم.  شپنا،  شتران،  شبندر،  شراز،  شبریز،  ونفت و  شبهرن با رشد قیمتی بیش از دو درصدی روبرو هستند و  شنفت و  شپاس از نمادهای منفی گروه هستند.
 • 11:06 در گروه محصولات شیمیایی معاملات متعادل ,  و مثبت آغاز شده است.  جم_پیلن که از فشار فروشش کاسته شده است و امروز رشد بیش از 4 درصدی دارد.  تاپیکو،  زاگرس،  شخارک،  شغدیر،  شلعاب و  شسینا مورد توجهند و   نوری نیز در اولین روز معاملات خود صف خرید سنگینی دارد.
 • 10:56 وتوکا در لحظات اخیر به محدوده سقف قیمتی مجاز نزدیک شده است؛ ارزش معاملات بیش از 9 میلیاردریال
 • 10:44 بازگشایی سقاین سشمال با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمتبازگشایی وتوصا با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت
 • 10:33 جم پیلن در قیمت 27,025 ریال با صف خرید همراه شده است؛ حجم تقاضای کنونی 1.6 میلیون سهم و ارزش دادوستدها حدود 76 میلیاردریال 
 • 10:25  کچاد  شپنا  کگل  تاپیکو  شبندر  شخارک  ومعادن موثرترین نمادها در رشد شاخص کل
 • 10:20 رشد بیش از 4 درصدی قیمت معامله تاصیکو در دقایق اخیر تا محدوده 287 تومان ، حجم معاملاتی نزدیک به 18 میلیون سهم 
 • 10:11 نمادهای  غگرجی  غاذر  غشصفا صفوف خرید کنونی گروه محصولات  غذایی،  غمینو نیز به آستانه بالا قیمت نزدیک شده است
 • 09:56 بانک دی با افزایش تقاضا در آستانه بالا قیمتی 3125 ریال روبه روست؛ جابجایی 95 میلیون سهم نتیجه دادوستدها تا این لحظه 
 • 09:42 وقفه معاملاتی نمادهای مرقام حتاید غبهنوش به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمتتغيير وضعيت نمادهای دبالک ولبهمن به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
 • 09:38 نمادهای  بنیرو  سنیر  دشیمی به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند
 • 09:31 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شپترو با توجه به عدم رعایت الزامات پذیرش تعلیق شد
 • 09:28 سبز نشینی نمادهای کانه فلزی، پیشروی  کنور تا حاشیه مثبت کامل؛ معاملات  کدما و  کبافق نیز در محدوده 4% مثبت جریان دارد 
 • 09:24 در بانکی ها وملل با افزایش عرضه و افت قیمت تا آستانه پایین 2024 ریال روبه روست
 • 09:21 فلوله در حال حاضر با تقاضای 1.5 میلیون سهمی در سقف قیمتی 10914 ریال روبه روست
 • 09:19 نمادهای وثوق و سمايه به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شدند
 • 09:15 ولساپابررسی اطلاعیه 98/04/23*ليزينگ رايان سايپا*تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانهسود نقدی هر سهم: 150 ریالدرصد تقسیم سود: 66 درصد
 • 09:10 صف های خرید :::نوری 138 میلیون سهم....درهآور 69.6 میلیون سهم....سیمرغ 68.9 میلیون سهم....وسدید 23.6 میلیون سهم...فاذر 12.3 میلیون سهم
 • 12:38 شاخص کل با رشد 983 واحدی در محدوده 250605 واحدی ایستاد.ارزش معاملات در بورس به بیش از 1100 میلیاردتومان و در فرابورس به 938 میلیارد تومان رسید.نمادهای ، کگاد ، شتران ، کگل بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای ، وامید، فولاد ، فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .
 • 12:28 نمادهاي معاملاتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير(پارتا1)، شركت كف (شكف1)، شركت تولي پرس (شتولي1)، شركت گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان1) و شركت توليدي پلاستيك شاهين (پشاهن1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/22 متوقف مي‌شوند.
 • 12:25  نماد معاملاتي شركت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1) به دليل اظهارنظر مردود نسبت به صورت هاي مالي سال منتهي به 1397/12/29 متوقف شد.
 • 12:20 زمزمه هایی از تغییرات ذر نحوه محاسبه قیمت سنگ آهن و گندله باعث توجه بازار به این گروه شده است
 • 12:10 رییس اداره بازار سرمایه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: بررسی عملکرد «نوری» در ۳ ماهه نخست سال ۹۸ حاکی از آن است که این شرکت به راحتی قادر به تحقق سود بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده، خواهد بود ضمن آنکه ارزش‌گذاری سهم بر اساس فعالیت شرکت با ۹۰درصد ظرفیت تولید صورت گرفته است.
 • 12:04 بهبود روند معاملات در کلیت بازار مشهود است و شاهد تقویت تقاضا در اکثر نمادها و گروه ها هستیم.
 • 11:51 قزوین بررسی اطلاعیه 98/04/22*کارخانجات قند قزوين*تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانهسود نقدی هر سهم: 1000 ریالدرصد تقسیم سود: 82 درصد
 • 11:45 در گروه رایانه نمادهای  مرقام،  افرا،  رتاپ، رشد بیش از سه درصدی دارند و  سپ پس از شفاف سازی با رشد بیش از سه درصدی بازگشایی شده و در این محدوده با مقاومت حساسی روبروست. عبور قیمت از این محدوده می تواند ادامه رشد قیمتی این نماد  را در پی داشته باشد.
 • 11:38 نماد وبصادر در حالی با رشد بیش از 4 درصدی روبروست که وتجارت همچنان نوسانات محدود را تجربه می کند.
 • 11:24 در گروه فرآورده های نفتی که عمده نمادها برای برگزاری مجامع آماده می شوند، رشد بیش از 4 درصدی قیمت در نماد  شتران را شاهد هستیم.  شپنا و  شبندر و  شبریز رشد حدود دو درصدی دارند و  شسپا بالاتر از 53000 ریالی صف خرید دارد.  شنفت امروز فشار فروش دادرو  شپاس با رشد قیمت حدود 4 درصدی داد و ستد می شود.
 • 11:20 نماد خودرو مجددا با افزایش تقاضا به سقف قیمتی رسیده و در این محدوده با عرضه روبروست.
 • 10:57 نمادهای  تکشا،  زمگسا،  کرماشا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی می شوند.
 • 10:49 یورو ?? خرید 14500 فروش 14600 دلار??خرید 12600 فروش 12700
 • 10:37 در گروه فلزات اساسی معاملات تحت فشار فروش قرار دارد.  ذوب افت بیش از سه درصدی دارد و  فباهنر و  فلوله نیز تحت فشار فروش عقب نشینی بیش از 4 درصدی دارند.  فاسمین،  میدکو،  فراور،  ارفع،  زنگان از نمادهای همراه با نوسان مثبت هستند.
 • 10:30 بیشترین حجم معاملات  :::::وتجارت 213.8 میلیون سهم.....وبصادر 113.3 میلیون سهم.....ذوب 80.8 میلیون سهم....خساپا 52.3 میلیون سهم.....حفاریح 48.2 میلیون سهم
 • 10:14 نمادهای تاثیر گذار در شاخص ::::وامید 159 واحد منفی.....کچاد 148 واحد مثبت....خودرو 105 واحد مثبت...فملی 78 واحد منفی....وملی 77 واحد مثبت....وغدیر 74 واحد مثبت
 • 10:02 در گروه معدنی  کچاد امروز نیز با رشد قیمت همراه است و در نزدیکی سطح 5000 ریالی داد و ستد می شود.  کنور،  کبافق، از دیگر نمادهای همراه با رشد قیمت هستند و بقیه نمادهای گروه متعادل و کم نوسانند.
 • 09:49 در گروه محصولات شیمیایی معاملات متعادل آغاز شده است.  جم_پیلن تازه وارد تحت فشار فروش برای تامین نقدینگی عرضه اولیه امروز سطح 26000 ریالی را نیز از دست داده است.  شاراک،  فارس،  پارسان متعادل و کم نوسانند.  شیراز و  شپدیس رشد بیش از یک درصدی دارند و  شسینا،  شتوکا صف خرید دارند و  زاگرس،  شپترو نیز رشد بیش از دو درصدی را ثبت کرده اند.
 • 09:36 در گروه بانک معاملات متعادل و مثبت است.  دی همچنان به رشد حداکثری خود ادامه می دهد و امروز  وپاسار مجددا به بالاتر از 1800 ریال بازگشته است.  وپارس،  وبصادر،  وخاور از نمادهای همراه با رشد بیش از دو درصدی هستند.
 • 09:27 شاخص تا این لحظه به ایستگاه 250,276 واحد رسیده است؛  خودرو،  خساپا،  شسپا،  کچاد،  وپاسار و  پارس موثرترین نمادها در تقویت شاخص کل
 • 09:19 وقفه معاملاتی نمادهای  غچین و  شسینا به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت
 • 09:13 در گروه خودرو و قطعات، معاملات مثبت آغاز شده و نماد  خودرو و  خگستر به صف خرید نیز رسیده اند.  خساپا نیز در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفته و  خپارس رشد بیش از سه درصدی دارد. در قطعه سازها نیز معاملات مثبت است و  ختوقا در سقف مجاز تقاضا دارد. 
 • 08:58 صف های فروش :::شپلی 20.2 میلیون سهم.....شیران 11.4 میلیون سهم......
 • 08:56 صف های خرید :::::دی 146 میلیون سهم....درهآور 114.2 میلیون سهم.....وهور 61.7 میلیون سهم.....وگستر 47.7 میلیون سهم......دکپسول 17.1 میلیون سهم
 • 08:53  نماد معاملاتي (قاسم1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند.
 • 08:52 نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي(وملي) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد    
 • 08:48  طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد
 • 08:45 باسلام.صبح روز شنبه 22 تیرماه 98 به خیر ....
 • 12:39 شاخص کل با رشد 905 واحدی در محدوده 249621 واحدی ایستاد.ارزش معاملات در بورس به بیش از 988 میلیاردتومان و در فرابورس به 1067 میلیارد تومان رسید.نمادهای ، وامید، رمپنا ، شخارک بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای ، اخابر ، فارس ، ومعادن بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .
 • 12:24 نزدیک به 17 میلیون تقاضا برای  ختوقا در محدوده قیمتی 292 تومان،  خچرخش نیز در دقایق اخیر با افزایش تقاضا در 3049 ریال صف خرید شد
 • 12:17 رمپنا با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد
 • 12:09 در گروه عرضه برق معاملات مثبت است و به جز نماد بمپنا که با افت حدود 3 درصدی روبروست بقیه نمادها رشد حداکثری را تجربه می نمایند.
 • 12:06 رشد بیش از سه درصدی نماد خودرو خساپا جالب توجه می باشد.
 • 11:56 نزدیک به 14 میلیون تقاضا برای رمپنا در سقف قیمتی 7171 ریال؛ ارزش معاملات 161 میلیاردریال
 • 11:43 تداوم تقاضا برای سبزوا در سقف قیمتی 6477 ریال؛ حجم معاملات این سیمانی به مرز 26 میلیون سهم رسیده است
 • 11:31 امروز تیرآهن و سبد میلگرد ذوب در بورس کالا به نرخ پایه 35,370 ریال عرضه شد......حداکثر نرخ رقابتی برای سبد میلگرد مخلوط 37,219 ریال و حجم عرضه 4400 تن می باشد...... تیرآهن 14 تا 18 نیز تا 38,499 ریال رقابت شد و حجم عرضه ها به 6600 تن رسید
 • 11:13 در گروه فلزات اساسی معاملات کم رمق و نوسانی دنبال می شود.  ذوب با رشد حدود دو درصدی بالاتر از 1700 ریال به تابلو بازگشته است.  فولاد و  فملی به ترتیب با نوسانات منفی و مثبت در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شوند.  فایرا،  میدکو،  فولاژ،  فجر و  فنورد مورد توجهند و  فلوله امروز صف فروش دارد.
 • 11:02 بیشترین حجم معاملات  :::::وتجارت 235.4 میلیون سهم.....وبصادر 82.3 میلیون سهم....وساپا 60 میلیون سهم...خساپا 52 میلیون سهم....ودی 45 میلیون سهم
 • 10:57 نمادهای تاثیر گذار در شاخص :::::وامید 242 واحد مثبت....رمپنا 207 واحد مثبت....شخارک 123 واحد مثبت.....اخابر 116 واحد منفی.....فارس 111 واحد منفی....کچاد 104 واحد مثبت
 • 10:51 در گروه معدنی  کچاد امروز نیز با رشد قیمت همراه است و بالاتر از سطح 4800 ریالی داد و ستد می شود.  کنور،  کدما،  کگهر از دیگر نمادهای همراه با رشد قیمتند.
 • 10:44 زمگسا بررسی اطلاعیه 98/04/19*کشاورزي و دامپروري مگسال*تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانهسود نقدی هر سهم: 480 ریالدرصد تقسیم سود: 94 درصد
 • 10:30 شاملا با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-98A-011 مورخ 1398/02/26 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 15 روز و تا تاریخ 1398/05/07 تمدید گردید
 • 10:23 در گروه محصولات شیمیایی معاملات متعادل است.  جم_پیلن تازه وارد که حالا رقیبی جایگزین دارد، تحت فشار فروش کدهای خرد است و تا 26000 ریال نیز عقب نشینی داشته است.  شپترو که خبر افزایش سرمایه به بازار داده است با افزایش تقاضا در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفته است.  شیراز امروز نیز در سقف مجاز تقاضا دارد و  شخارک از دیگر نمادهای مورد توجه است.  شسینا رشد بیش از سه درصدی دارد و  پاکشو و  ساینا به رشد بی سر و صدای خود ادامه می دهند.  شیران اما امروز صف فروش دارد
 • 10:10 نمادهای تاثیر گذار در شاخص ::::وامید 240 واحد مثبت....رمپنا 168 واحد مثبت....شخارک 125 واحد مثبت....وغدیر 84 واحد مثبت....اخابر 79 واحد منفی...شیران 74 واحد منفی
 • 09:58 افزایش تقاضا در نماد خودرو رشد بیش از یک درصدی معاملات این نماد را در پی داشته است.
 • 09:47 در گروه بانک معاملات متعادل مثبت آغاز شده و  دی و  وملل پیشتاز داد و ستدهای گروه هستند.  وپست رشد بیش از دو درصدی دارد و  وخاور نیز با رشد قیمت همراه است.  وبصادر نیز در این دقایق با افزایش تقاضا همراه شده است.