نبض بازار

 • 12:39 در بازار امروز شاخص کل با افت (13823) واحد به مرز 1.288.193 واحد رسید. ارزش معاملات بورس 7101 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس 13303 میلیارد ریال ثبت شد.نمادهای مثبت تاثیرگذار بر شاخص کل خودرو ، کچاد ، فخوز ، و نمادهای منفی تاثیرگذار بر شاخص کل ،شپنا ، شتران ، تاپیکو ، میباشند.
 • 12:27 فولاد در محدوده صف خرید شنبه معامله می شود. رشد سهم تا 3.5 مثبت در یک ساعت پایانی بازار حکایت از توجه بیشتر بازار بعد از نصف شدن قیمت این غول فولادسازی طی هفته های اخیر دارد
 • 12:26 در صورت کاهش فروش های نامتعارف و عجیب در این سطوح قیمتی و با حجم بالا در  فملی و  فولاد، بازار می تواند به تعادل و حتی روندی صعودی بازگردد.
 • 12:21 فارس پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي وعمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد
 • 12:18 مخابراتی ها نیز با فشار عرضه در نمادهای  اخابر و  همراه با افت قیمت داد و ستد می شوند.
 • 12:16 گروه هتل داری امروز نوسانی داد و ستد می شوند. سمگا٬  گكوثر و  گكيش نمادهای پر عرضه ی گروه اند. گدنا و  گپارس با افزایش تقااضا همراه اند.
 • 12:15 درگروه لاستیک و پلاستیک نیز امروز شاهد افت قیمت در اکثر نمادها هستیم.  پكوير٬  پسهند٬  پلاسك و  پارتا نمادهای پر تقاضای گروه اند. پكرمان نماد پر تقاضای گروه است. پتاير مثبت و متعادل داد و ستد می شود.
 • 12:11 چراغ سبز  وبملت و  وبصادر هم روشن شد و به محدوده 1% مثبت رسیدند 
 • 11:49 افزایش تقاضا و شکل گیری صف خرید برای  ونوین در قیمت 4020 ریال 
 • 11:41 بازگشایی  غدشت با افت 5 درصد در قیمت 27,222 تومان
 • 11:40 در دقایق اخیر نمادهای  فولاد،  فملی و  ذوب نیز با بهبود تقاضا تا محدوده 2% مثبت پیشروی داشتند
 • 11:36 برای  فولاد  خوزستان در حال حاضر در سقف قیمتی 3363 تومان نزدیک به 6 میلیون تقاضا نشسته است 
 • 11:13 در پالایشی ها  شبندر چراغ اول را روشن کرد؛ جمع آوری صف فروش این نماد در قیمت 2842 تومان 
 • 11:09 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي  پلوله بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/08/21 تعليق شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران 
 • 11:06 پيرو پذيرش شركت صنعتي مينو (سهامي عام) در بازار دوم فرابورس ايران، نماد معاملاتي  غصينو روز يکشنبه مورخ 1399/08/11 در بازار دوم فرابورس ايران گشايش مي يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 • 10:56 شکل گیری صف خرید برای  آریا در قیمت 156,696 ریال 
 • 10:47 جمع آوری صف  تاپیکو و بهبود نرخ معامله سهم تا محدوده 1% مثبت 
 • 10:38  خودرو تا سقف قیمتی 319 تومان تخت گاز رفت و هم اکنون با صف خرید نزدیک به نیم میلیاردسهم روبه روست 
 • 10:25 در گروه  پتروشیمی نمادهای  نوری،  شفن،  شغدیر به سقف قیمتی مجاز رسیده اند و  زاگرس نیز با افزایش تقاضا در 154,667 ریال صف خرید شد 
 • 10:22 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نمادهای  ثقزوي،  تپولا،  شزنگ بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/08/21 تعليق شدند. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران
 • 10:14 بازگشایی  کفپارس با صف فروش 20 میلیون سهمی در 983 تومان 
 • 10:12  وخارزم با افت 5 درصد و صف فروش نزدیک به 50 میلیون سهم به تابلو بازگشت؛ قیمت 1069 تومان 
 • 09:55 رشد حداکثری  فجر تا آستانه صف خرید در قیمت 5568 تومان....پیشروی  سیتا تا نوسان مثبت کامل در دقایق اخیر
 • 09:38  فخوز در محدوده 3% مثبت خریدار دارد؛ قیمت 3296 تومان 
 • 09:34 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان ، توقف نماد معاملاتي  غشهداب حداكثر براي 2 روز كاري تداوم مي‌يابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
 • 09:31 خودرویی ها نیز همسو با دیگر گروه های بزرگ بازار پر عرضه داد و ستد می شوند. خگستر  خپارس  خاهن  خبهمن  خمحركه  ختوقا  ورنا  خاذين از جمله نمادهای منفی گروه اند. ختور و  خزر پر تقاضا معامله می شوند. خودرو معاملاتی متعادل با گرایشی منفی را تجربه می کند.
 • 09:19 صف فروش  شبندر در حال کاهش حجم؛ 40 میلیون این پالایشی با حضور حقوقی جمع آوری شد
 • 09:18 فلزات اساسي نیز معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند. فولاد٬  فملي٬  فاسمين٬  كوير٬  فباهنر٬  وتوكا٬  فايرا٬  فولاژ‍٬  فسرب و  فنوال  نمادهای منفی گروه اند. فنورد تک نماد پر تقاضای گروه است. فجر مثبت ومتعادل داد وستد می شود.
 • 09:13 فراورده هاي نفتي امروز معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند. شپنا٬  شبندر٬  شبريز٬  شاوان٬  شپاس٬  شراز و  شتران با افت قیمت همراه اند. شبهرن٬  شسپا٬  شرانل نیز متعادل و با گرایشی منفی  داد و ستد می شوند.
 • 09:12 شکل گیری صف فروش برای  پترول در قیمت 1174 تومان.عقب نشینی  فولاد و  ذوب تا محدوده منفی کامل
 • 09:01  ونوین با تقاضای بسیار خوبی رو به روست.وغدیر تقاضای خوبی دارد.
 • 08:57 توقف نمادهای  خساپا،  ثشاهد،  چکاوه به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
 • 08:53 صف خرید    ولپارس 640 میلیون سهم  گدنا 205 میلیون سهم    رافزا 59 میلیون سهم   کرازی 46 میلیون سهم   غگیلا 45 میلیون سهم
 • 08:51 باسلام.صبح روز چهارشنبه 7 آبان ماه 99 به خیر
 • 12:48 در بازار امروز شاخص کل با افت (34848) واحد به مرز 1.300.738 واحد رسید. ارزش معاملات بورس 4389 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس 2412 میلیارد ریال ثبت شد.نمادهای مثبت تاثیرگذار بر شاخص کل پاکشو ، کاوه ، رانفور ، و نمادهای منفی تاثیرگذار بر شاخص کل ،فولاد ، فملی ، تاپیکو ، میباشند.
 • 12:22 با جمع آوری صف فروش وسپهر حجم دادوستدها در این نماد به 185 میلیون سهم رسید 
 • 12:15 در پايان معاملات امروز نمادهاي  شسينا،  تنوين جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،  كماسه جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهند شد
 • 12:14  غدام با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد
 • 12:06  كروي با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و ادامه معاملات از ابتداي روز معاملاتي بعد و در دامنه نوسان قيمت روزانه ادامه خواهد يافت
 • 12:03 رقابت خریداران و فروشندگان  وخارزم در محدوده قیمتی 8100 ریال در آستانه بازگشایی 
 • 11:56  پتروشیمی  جم و صف فروش حوالی 4180 تومان در آستانه بازگشایی این سهم 
 • 11:51 در رایانه ای ها  رانفور از صف فروش به صف خرید رسیده است.
 • 11:48  حتاید و  حتوکا در گروه حمل و نقلی ها مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.
 • 11:45 در بانکی ها  وبصادر،  وپارس،  ونوین،  وپاسار،  وپست،  سامان و  وسینا با نوسانات مثبت همراه هستند
 • 11:39  شسينا با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت
 • 11:23 رشد حداکثری ثباغ و شکل گیری صف خرید در 33,028 ریال صفوف خرید ثقزوی و ثزاگرس هم پابرجاست
 • 11:09 ارزش معاملات 20,069 میلیارد ریال  حجم معاملات 2.438 میلیارد سهم   نمادهای تاثیر گذار در شاخص  فولاد 2804 واحد منفی  فملی 2561 واحد منفی  شپنا 1559 واحد منفی    شتران 1282 واحد منفی    اخابر 1136 واحد منفی  کگل 1115 واحد منفی کچاد 876 واحد منفی  
 • 10:55 فراورده هاي نفتي نیز فشار عرضه را تجربه می کنند. شپنا٬  شبندر٬  شبريز٬  شرانل٬  شنفت٬  شاوان٬  شپاس و  شراز از جمله نمادهای پر عرضه ی گروه اند. شزنگ پر تقاضا داد و ستد می شود.
 • 10:49 گروه هتل داری امروز نوسانی معامله می شوند. سمگا٬  گكوثر پر عرضه های گروه اند. گپارس و  گدنا با افزایش تقاضا همراه شدند.
 • 10:45 مخابراتی ها هم با فشار فروش داد و ستد می شوند. اخابر و  همراه پر عرضه معامله 
 • 10:23 در انبوه سازی ها نیز  ثباغ تک نماد مورد توجه گروه است.
 • 10:08 در میان فشار فروش حاکم بر گروه فنی مهندسی نماد  رنیک مثبت و متعادل داد و ستد می شود.
 • 09:59 بانکی ها هم در اکثر نمادهای خود معاملاتی متعادل و منفی را تجربه می کنند. وبملت٬  وبصادر٬  وپارس٬  وكار٬  وسينا و  سمايه نمادهای پر عرضه ی گروه اند.  وپاسار٬  وپست و  وگردش با معاملاتی متعادل با افت قیمت همراه اند.
 • 09:46 فلزات اساسي با نوسان قیمت همراه اند. فاسمين٬  كوير٬  فباهنر٬  فولاژ٬  فلوله٬  فسرب٬  كيميا و  فنوال با فشار عرضه داد و ستد می شوند. كاوه٬  فجر٬  فنورد و  فپنتا نمادهای مورد توجه گروه اند.  فولاد٬  فملي٬  ارفع و  وتوكا نیز متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.
 • 09:42 وقفه معاملاتي نماد  وتوصا به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
 • 09:38 خودرویی ها امروز معاملاتی نسبتا پر عرضه را تجربه می کنند. خودرو٬  ختور٬  خاهن٬  خرينگ و  خزر معاملات خود را پر تقاضا آغاز کردند. خساپا نیز متعادل داد و ستد می شود. خگستر٬  خپارس٬  خبهمن٬  خمحركه٬  ختوقا و  خمهر از جمله نمادهای پر عرضه ی گروه اند.
 • 09:28 عقب نشینی شاخص کل تا 1,329,257 واحد با بیشترین اثرپذیری از معاملات شپنا، شتران، اخابر، فملی، فولاد
 • 09:26  کالا صف فروش و معاملات نمادهای  بورس و  فرابورس نیز با نوسانات منفی در جریان است 
 • 09:16  اخابر در قیمت 1379 تومان به صف فروش کشیده شد 
 • 09:11 معاملات  وبملت در حاشیه صفر تابلو در جریان است
 • 09:08 وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برنامه‌ای برای افزایش وام خرید  مسکن نداریم، گفت: به‌دنبال تمهیدات جایگزین برای مهار قیمت تمام شده مسکن هستیم. تسنیم
 • 09:03  غچين با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد و 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد
 • 09:00 در فرابورس  توقف نمادهای  ثالوند،  ودی،  ذوب،  فولای به علت افشای اطلاعات با اهمیت
 • 08:58 توقف نمادهای  کترام،  کسعدی،  حفاری،  ونیکی،  شاملا به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
 • 08:54 طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال توقف نماد  وتجارت، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد
 • 08:52 باسلام.صبح روز سه شنبه مرخ 6 آبان ماه 99 به خیر 
 • 12:32 در بازار امروز شاخص کل با افت (37470) واحد به مرز 1.336.586 واحد رسید. ارزش معاملات بورس 6037 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس 2693 میلیارد ریال ثبت شد.نمادهای مثبت تاثیرگذار بر شاخص کل پاکشو ، فخوز ، غزر ، و نمادهای منفی تاثیرگذار بر شاخص کل ،فولاد ، فملی ، تاپیکو ، میباشند.
 • 12:29 محصول: کاتد مستحویل: 10 آبان 1399قیمت پایه: 1.795.993تناژ عرضه: 4.000تناژ تقاضا: 580سقف قیمتی رقابت: 1.795.993قیمت پایانی: 1.795.993
 • 12:18 وبصادر متعادل شد و حجم معاملات از 700 میلیون سهم گذشت 
 • 12:14  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: وزیر اقتصاد مکلف است ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی در بورس را تا سه ماه آینده ارائه کند/
 • 12:13  شیران در آستانه بازگشایی با صف فروش 26 میلیون سهمی در 3671 تومان مواجه است 
 • 12:03 معاملات حتاید، تک نماد مثبت گروه حمل و نقل، با صف خرید در قیمت 1743 تومان در جریان است 
 • 12:02 ارزش معاملات بورس و فرابورس مجموعا بیش از 4300 میلیاردتومان که تا این لحظه بیشترین ارزش دادوستدها به گروه های  فلزات،  شیمیایی و  بانک اختصاص داشته است
 • 11:58 بجهرم به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم متوقف شد و  تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد
 • 11:49 بازگشایی  ساروج  خلیبل  پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت
 • 11:44 فلزات اساسی امروز معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند. ذوب٬  فاسمين٬  فولاد٬  فملي٬  ارفع از جمله نمادهای منفی گروه اند. فنورد با افزایش تقاضا همراه است. فخوز٬  فجر و  فپنتا متعادل و مثبت داد و ستد می شوند.
 • 11:36  ارفع به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد 
 • 11:19 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به وجود ابهام با اهمیت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی  وسدید  بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1399/08/19 تعلیق شد 
 • 11:14 بانكی ها هم با فشار عرضه همراه اند. وبملت٬  وبصادر٬  وپارس٬  وپاسار٬  ونوين٬  وكار و  وپست از جمله نمادهای پر عرضه گروه اند. وگردش متعادل با گرایشی مثبت داد و ستد می شود.
 • 11:03 خودرویی ها نیز با افت قیمت همراه اند. ختور   خرينگ  خزر در میان فشار فروش حاکم بر گروه با افزایش تقاضا همراه اند. خودرو  خساپا  خگستر  خاهن  خپارس  خبهمن و  خمحركه از جمله نمادهای پر عرضه ی گروه اند.
 • 10:56 وقفه معاملاتي نماد  واعتبار به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
 • 10:54 بازگشایی  شیران با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب" با محدودیت نوسان قیمت 
 • 10:32  شیراز با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت
 • 10:27 نوسان 10 درصدی  غزر از منفی کامل تا صف خرید در قیمت 4762 تومان؛ حجم تقاضای کنونی بیش از 6 میلیون سهم 
 • 10:15 بازگشایی  خفنر  شاملا  با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "الف" و  شاملاح با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت
 • 10:00 صف فروش  فملی نیز در حال کاهش حجم است.
 • 09:51 نماد  غزر از محدوده صف فروش به صف خرید رسیده است.
 • 09:50  کچاد متعادل در حال معامله؛ جابجایی بیش از 13 میلیون سهم با حضور پررنگ حقوقی در سمت خرید 
 • 09:37 کاهش صف فروش  فملی به زیر 100 میلیون سهم در دقایق اخیر...
 • 09:34 در نماد  خودرو شاهد خرید حقوقی از صف فروش هستیم.
 • 09:25 نماد معاملاتی شرکت های  حتوکا   خمهر  ثشاهد با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند 
 • 09:24 صف فروش نماد خودرو در حال کاهش حجم... 185 میلیون سهم دست به دست شد...
 • 09:14 صف فروش انرژی3 جمع آوری شد 
 • 09:11 شاروم  به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد 
 • 09:09 وقفه معاملاتي نماد شپنا به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
 • 09:07 طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال توقف نماد معاملاتي شركت حفاري شمال ( حفاري)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 09:00 نماد معاملاتي  فمراد مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتي
 • 08:59 توقف نماد  شيران به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
 • 08:55  وتجارت و  وپترو با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديدندو روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهند شد
 • 08:54 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو، تعلیق نماد معاملاتی  تپکو بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1399/09/16 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران