نبض بازار

 • 12:39 در پایان بازار امروز شاخص کل با رشد 32371 واحدی به مرز 2027416 واحدی رسید. ارزش معاملات بورس 17723 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس 6877 میلیارد ریال میباشد.نمادهای مثبت تاثیرکذار در شاخص فارس ، فملی ، تاپیکو ، و نمادهای منفی تاثیر گذار در شاخص ، شتران ، شپدیس ، پترول ، میباشد.
 • 12:22  هاي_وب با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد
 • 12:19 بازگشايي  ثنوسا با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي،  قلرست با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي و افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، بامحدوديت نوسان قيمت 
 • 12:14 در پايان معاملات امروز نمادهای  سهگمت و  وبوعلي جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهند شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 12:12 بازگشايي  همراه با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي و انتشار اطلاعات حاصل از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در تارنماي كدال در خصوص تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام با محدوديت دامنه نوسان قيمت
 • 12:08 به اطلاع مي رساند، زمان سفارش گيري در عرضه اوليه نماد معاملاتي شركت تامين سرمايه امين ( امين) تا ساعت 12:00 تمديد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 12:05 بازگشايي  لازما پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت
 • 12:02 بازگشايي  داوه پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت
 • 11:59 بازگشايي زكوثر پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت
 • 11:59   ثتران با رشد نزدیک به 3 درصد در محدوده 1500 تومان به تابلو بازگشت
 • 11:45 بازگشايي  خگستر پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت
 • 11:40  خاور پس از بازگشایی در قیمت 11,146 ریال به صف فروش کشیده شد
 • 11:19 رشد بیش از 8 درصدی  دبالک پس از بازگشایی و پیشروی تا مرز 3570 تومان 
 • 11:12  ونفت پس از بازگشایی تا مرز 2581 تومان افت قیمت را ثبت کرد
 • 11:03 بازگشایی  خمحرکه در محدوده قیمتی 1730 تومان و جابجایی 26 میلیون سهم تا این لحظه 
 • 10:52  ثتران با رشد نزدیک به 3 درصد در محدوده 1500 تومان به تابلو بازگشت
 • 10:42 خودرویی ها امروز با معاملاتی نوسانی همراه اند. خزاميا٬  خبهمن٬  خاذين٬  خكمك٬  خموتور٬  خلنت و  خعمرا با افزایش تقاضا همراه اند.نمادهای  ورنا٬  خاهن٬  ختور٬  خچرخش و  خزر افت قیمت را تجربه می کنند. خپارس متعادل است.
 • 10:35  نفتي ها امروز معاملاتی مثبت و متعادل را تجربه می کنند. شبهرن٬  شسپا و  شبندر با افزایش تقاضا همراه اند. شتران پر عرضه معامله میشود. شبريز٬  شپنا٬  شرانل و  شاوان متعادل اند.
 • 10:32 محصولات شيميايي امروز نوسانی داد و ستد می شوند. فارس٬  تاپيكو٬  شصدف٬  شپلي و  پاكشو با افزایش قیمت همراه اند.نمادهای  فسا٬  شلعاب٬‍  شغدير و  شگويا پر عرضه داد و ستد میشوند. پترول متعادل است. 
 • 10:30 فلزات اساسي امروز نسبتا مثبت داد و ستد می شوند. فايرا٬  فروس٬  فلول٬  فولاي٬  فنورد٬  فپنتا٬  فالوم و  فروي مثبت داد و ستد می شوند. فسرب٬  فملي و  ذوب متعادل اند. 
 • 10:16 نمادهای  وپاسار،  تاپیکو و  لپارس با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت
 • 10:02  گكوثر به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد
 • 09:48  كي_بي_سي به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد
 • 09:41 وقفه معاملاتي نمادهای  فباهنر و  آسيا به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
 • 09:41  زمان انجام معاملات در نماد  شستا از ساعت 14:00الي 15:00 مي باشد. همچنين دوره سفارش گيري در نماد مذکور از ساعت 14:00 الي 14:05 مي باشد
 • 09:30  فاراک با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد
 • 09:26 زمان انجام معاملات در نماد  غزر از ساعت 12:55الي 13:55 مي باشد. همچنين دوره سفارش گيري در نماد مذکور از ساعت 12:55 الي 13:00 مي باشد  
 • 09:24 طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد  وملي حداكثر تا تاريخ 1399/05/29 تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران 
 • 09:21 طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد  همراه حداكثر تا تاريخ 1399/05/29 تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 09:05  زمان انجام معاملات در نماد  سيتا از ساعت 12:45الي 13:45 مي باشد. همچنين دوره سفارش گيري در نماد مذکور از ساعت 12:45 الي 12:50 مي باشد
 • 08:59 زمان انجام معاملات در نماد  خودرو از ساعت 12:35الي 13:35 مي باشد. همچنين دوره سفارش گيري در نماد مذکور از ساعت 12:35 الي 12:40 مي باشد
 • 08:56 برترین صفوف خرید در پیش گشایش امروز:   وپارس/ حجم صف: 1 میلیارد و 79 میلیون/ قیمت: 4680 ریال   وآیند/ حجم صف: 331 میلیون/ قیمت: 20,369 ریال      وملل/ حجم صف: 300 میلیون/ قیمت: 17,878 ریال      ولپارس/ حجم صف: 238 میلیون/ قیمت: 3580 ریال     ونیکی/ حجم صف: 153 میلیون/ قیمت: 38,260 ریال    سامان/ حجم صف: 147 میلیون/ قیمت: 23,933 ریال    شپلی/ حجم صف: 143 میلیون/ قیمت: 8499 ریال    ونوین/ حجم صف: 142 میلیون/ قیمت: 7020 ریال   آبادا/ حجم صف: 135 میلیون/ قیمت: 24,100 ریال   
 • 08:52 نماد معاملاتي (دبالك1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت مواد اوليه دارويي البرز بالك متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 • 08:50 *کویر تایر*افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
 • 08:44 باسلام.صبح روز چهارشنبه مورخ 15 مردادماه 99 به خیر 
 • 12:40 در پایان بازار امروز شاخص کل با رشد 823 واحدی به مرز 1994164 واحدی رسید. ارزش معاملات بورس 22297 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس 9286 میلیارد ریال میباشد.نمادهای مثبت تاثیرکذار در شاخص فارس ، پارسان ، تاپیکو ، و نمادهای منفی تاثیر گذار در شاخص ، فملی ، شتران ، شپنا ، میباشد.
 • 12:28 قندی ها هم امروز پر تقاضا داد و ستد می شوند. قشكر٬  قهكمت٬  قچار٬  قزوين٬  قشهد با افزایش قیمت همراه اند.  قنيشا و  قمرو فشار عرضه را تجربه می کنند.
 • 12:27 حمل و نقلی ها امروز پر عرضه داد و ستد می شوند. توريل٬  حپارسا و  حتايد و  حفارس با افت قیمت همراه اند. حسير پر تقاضا معامله می شوند. حآسا و  حكشتي متعادل اند.
 • 12:24 هتل داری نیز پر تقاضا هستند. گكوثر٬  گشان٬  گكيش و  گپارس مثبت داد و ستد می شوند. سمگا با افت قیمت همراه است.
 • 12:17 بیشترین حجم معاملات  وبصادر 638.3 میلیون سهم وپارس 621.4 میلیون سهم غگل 227 میلیون سهم  وخارزم 121.2 میلیون سهم   فاراک 119.2 میلیون سهم
 • 12:14 حجم معاملات 5.191 میلیارد سهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص   فارس 4218 واحد مثبت   فملی 2872 واحد منفی  شپنا 2385 واحد منفی   تاپیکو 1851 واحد مثبت  کگل 1312 واحد منفی رمپنا 1291 واحد منفی   پارسان 1244 واحد مثبت
 • 12:09 معاملات 700 میلیون سهمی برای  وبصادر و حضور خریدار حقوقی با معاملات 170 میلیون سهمی تا این لحظه. باید دید زور کدام یک در صف فروش بیشتر است؟
 • 12:04 تداوم صف خرید بانک شهر  وشهر بعد از معامله 7 میلیون سهمی. عظش بازار برای این سهم تمامی ندارد
 • 11:57 به اطلاع مي رساند،نمادهای معاملاتي  وبصادر  وغدیر  وبانک آماده انجام معامله مي باشد.
 • 11:48 به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل پارسيان كوثر اصفهان  گكوثر به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. 
 • 11:47 تلاش  دفارا برای ورود به کانال 9000 تومان ادامه دارد. قدرت خریداران تا این لحظه بر فروشندگان چربیده است و حجم معاملات به 1.5 میلیون سهم رسید
 • 11:33 تلاش  دفارا برای ورود به کانال 9000 تومان ادامه دارد. قدرت خریداران تا این لحظه بر فروشندگان چربیده است و حجم معاملات به 1.5 میلیون سهم رسید
 • 11:26 به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كاشي‌ سعدي‌  كسعدي با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. 
 • 11:21 نماد معاملاتي شركت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس  آينده جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1399/05/16 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/05/14 متوقف مي‌شود.  
 • 11:14 به اطلاع مي رساند،با توجه به حجم بالاي معاملات در نمادهاي معاملاتي شركت هاي ملي صنايع مس ايران(فملي)و بانك صادرات ايران(وبصادر)زمان انجام معامله در نمادهاي مذكور متعاقبا اعلام خواهد شد. 
 • 11:12 نماد معاملاتي شركت فولاد خراسان  فخاس با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد
 • 11:03 در نمادهای قندی صف فروش  قصفها جمع شد اما  قنیشا همچنان صف فروش را تجربه می کند.  قزوین صف خرید شده است و  قچار بعد از دو روز اصلاح قیمتی با رنج مثبت به آستانه صف خرید رسید
 • 10:55 صف فروش کم حجم  شغدیر در حوالی 5821 تومان ادامه دارد. خریدارها در آستانه پایین تمایل به خرید دارند و فروشندگان نیز تا حدودی عقب نشینی کرده اند 
 • 10:52 به اطلاع مي رساند نمادهای معاملاتي  چدن  وسینا  وخاور  فروی با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. 
 • 10:26  وپاسار با صف خرید 51 میلیون سهمی و معاملات 15 میلیونی در 1326 تومان مورد توجه بازار قرار گرفته است
 • 10:11 به اطلاع مي رساند،با توجه به حجم بالاي معاملات در نمادهاي معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري غدير  وغدير،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي  وبانك و گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان  پترول زمان انجام معامله در نمادهاي مذكور متعاقبا اعلام خواهد شد. 
 • 09:57 ادامه روند صعودی  وآیند. صف خرید بیش از 270 میلیون سهمی و معاملاتی که به سختی از 1.5 میلیون سهم گذشته است
 • 09:54 خودرویی ها امروز نوسانی داد و ستد می شوند. خپارس٬  ورنا٬  ختور٬  ختراك٬  خزر و  خنصير باافت قیمت همراه اند. خبهمن٬  خاذين٬  خكمك٬  خكار٬  خموتور٬  خپويش و  خلنت مثبت داد و ستد می شوند. خزاميا متعادل است.
 • 09:42 محصولات شيميايي امروز معاملاتی نوسانی و مثبت را تجربه میکنند. شگويا و  پترول پر عرضه داد و ستد می شود. مارون٬  شبصير٬  شسينا٬  شصدف و  خراسان با افزایش قیمت همراه اند.  تاپيكو و  فارس متعادل اند. 
 • 09:36   همچنین نماد معاملاتي شركت هاي مجتمع فولاد خراسان(فخاس)، عمران و توسعه فارس(ثفارس)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.
 • 09:33 به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي پارس(پارس)، مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران(ثاباد)، باما(كاما)، صنعتي آما(فاما)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند. 
 • 09:31 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های مجتمع فولاد خراسان(فخاس)، عمران و توسعه فارس(ثفارس)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.
 • 09:20 بانکی ها امروز معاملاتی پر تقاضا  را تجربه می کنند.نمادهای  دي٬  ونوين٬  وپاسار٬  وسينا٬  وگردش و  وملل  با افزایش قیمت همراه اند. وكار پر عرضه داد و ستد می شود. وپارس و  وشهر متعادل اند.
 • 08:55 صف خرید   وآیند 345 میلیون سهم   ولپارس 266 میلیون سهم   وملل 254 میلیون سهم  ونوین 254 میلیون سهم   ونیکی 203 میلیون سهم    
 • 08:53  زمان انجام معاملات در نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم(دارا يكم) از ساعت 12:35 الي 13:45 مي باشد. همچنين دوره سفارش گيري در نماد مذكور از ساعت 12:35 الي 12:45 مي باشد.
 • 08:52 خاهن با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت.
 • 08:51 باسلام.صبح روز سه شنبه مورخ 14 مردادماه 99 به خیر 
 • 12:42 در پایان بازار امروز شاخص کل با افت (20000) واحدی به مرز 1991516 واحدی رسید. ارزش معاملات بورس 131082 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس 5330 میلیارد ریال میباشد.نمادهای مثبت تاثیرکذار در شاخص فارس ، وغدیر ، تاپیکو ، و نمادهای منفی تاثیر گذار در شاخص ، فملی ، حکشتی ، شبندر ، میباشد.
 • 12:28 رمپنا با افت 5 درصد و صف فروش در قیمت 4615 تومان به تابلو بازگشته است 
 • 12:27 به اطلاع مي رساند با توجه لغو آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت بانك سامان ( سامان1)، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات امروز متوقف نخواهد شد. 
 • 12:22  ونفت با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد 
 • 12:17 به اطلاع مي رساند،با توجه به حجم بالاي سفارش درنماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري سيمان تامين ( سيتا) زمان انجام معامله در نماد مذكور متعاقبا اعلام خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 12:14 عرضه 8500تومان  ورق  گالوانیزه  فولاد با نرخ 87,804 ریال و شکل گیری رقابت تا 158,599 ریال 
 • 12:13 21 هزارتن  ورق سرد  فولاد امروز با قیمت پایه 9415 تومان در بورس کالا عرضه شد و با توجه به تقاضا حداکثر تا مرز 13,910 تومان خریدار داشت
 • 12:06 به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نمادهای  غاذر،  تيپيكو،  وتجارت،  كماسه،  زمگسا و  فولاد جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 11:56  فمراد با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد
 • 11:55 وقفه معاملاتي نمادهای  وبهمن،  والبر،  کروی،  فسپا،  واعتبار،  پترول و  داسوه به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
 • 11:43  خمحور با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد
 • 11:31  معاملاتي شركت هاي پتروشيمي شيراز ( شيراز)، معادن منگنز ايران ( كمنگنز)، سرمايه گذاري سيمان تامين ( سيتا)، حق تقدم شركت معدني دماوند ( كدماح) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند
 • 11:07 نمادهای تاثیر گذار در شاخص  فملی 3333 واحد منفی فارس 2569 واحد مثبت حکشتی 2281 واحد منفی تاپیکو 1546 واحد مثبت  وغدیر 1539 واحد مثبت شتران 1458 واحد مثبت  فخوز 1155 واحد منفی    
 • 10:52 به اطلاع می رساند، کلیه سفارشات در نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سیتا) حذف گردید. لازم به ذکر است نماد مذکور از ساعت ۱۰:۴۰ تا ۱۰:۵۵ در حالت سفارشگیری قرار می گیرد و سپس در همان دامنه نوسان قیمت معامله خواهد شد. 
 • 10:47 بیشترین حجم معاملات  وتجارت 223.1 میلیون سهم  وبصادر 188.7 میلیون سهم    وپارس 131 میلیون سهم پترول 80.2 میلیون سهم غگل 80.1 میلیون سهم   
 • 10:41 بازگشایی بركت و دجابر با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در تارنماي كدال در خصوص تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام با محدوديت دامنه نوسان قيمتبازگشایی دفارا، كاما با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت
 • 10:39 به اطلاع مي رساند؛ امروز دوشنبه مورخ 1399/05/13 زمان انجام معاملات در كليه بازارهاي فرابورس ايران تا ساعت 13:00 مي باشد. شركت فرابورس ايران
 • 10:27 به اطلاع مي رساند،با توجه به حجم بالاي معاملات درنماد معاملاتي شركت هاي فولاد مباركه اصفهان ( فولاد) و سرمايه گذاري غدير ( وغدير) زمان انجام معامله در نمادهاي مذكور متعاقبا اعلام خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • 10:23 آغاز دوره سفارش گیری در بازارهای فرابورس ایران از ساعت ۱۰:۲۰ به مدت ۱۵ دقیقه و شروع معاملات راس ساعت ۱۰:۳۵ خواهد بود. سهامداران محترم در صورت تمایل می توانند نسبت به اصلاح سفارشات خود در مدت زمان سفارش گیری اقدام نمایند. لازم به تاکید است معاملات صورت گرفته قبل از ساعت ۱۰:۳۵ مورد تایید قرار نخواهد گرفت. 
 • 10:17 بهبود نرخ معامله  وپارس و پیشروی تا محدوده قیمتی 448 تومان
 • 10:12  وتجارت بر مدار مثبت؛ قیمت 397 تومان و حجم 80 میلیون سهم ... وغدیر در محدوده 3% مثبت در حال معامله با حجم کنونی 26 میلیون سهم 
 • 10:03 محصولات شيميايی امروز نسبتا مثبت معامله می شوند. شاراك٬  پترول٬  شسينا٬  شپديس٬  جم٬  پيلن و  خراسان با افزایش قیمت همراه اند.  كرماشا٬  شپاكسا و  وپترو پر عرضه داد و ستد می شوند.  نوري٬  فارس٬  شكلر و  شفن متعادل اند. 
 • 09:58 نماگر بازار نزدیک به 4000 هزار واحد مثبت و به کانال 2 میلیون و 15 هزار رسیده استشاخص هم وزن نیز تا این لحظه 1837 واحد مثبت
 • 09:53 نماد  حکشتی در قیمت ۷۵۴۰تومان با صف فروش بیش از ۱۱میلیون سهم مواجه است.
 • 09:38 جابجایی بیش از 20 میلیون سهم  فولاد در دقایق ابتدایی بازار، قیمت 2156 تومان  
 • 09:37 معاملات  فخوز با صف فروش در قیمت 4666 تومان آغاز شد
 • 09:35 بانكی ها امروز نسبتا متعادل داد و ستد می شوند. وكار فشار عرضه را تجربه می کند. وپاسار٬  ونوين٬  وتجارت و  وبصادر متعادل اند.
 • 09:13 جابجایی بیش از 20 میلیون سهم فولاد در دقایق ابتدایی بازار، قیمت 2156 تومان 
 • 09:02 *سرمايه گذاري مس سرچشمه* جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 در شهر تهران به آدرس محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگي مس، واقع در تهران، خيابان ولي عصر ، بالاتر از خيابان بهشتي ، کوچه پرديس پلاک 14  
 • 08:56  به اطلاع مي رساند؛ به دليل بروز اختلال در سامانه معاملاتي بازارهاي فرابورس ايران، زمان سفارشگيري و شروع معاملات در كليه بازارهاي فرابورس ايران امروز دوشنبه مورخ 1399/05/13 متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد. شركت فرابورس ايران  
 • 08:54 نماد معاملاتي شركت فولاد خراسان (فخاس1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 • 08:51 عرضه اولیه امین   زمان:چهارشنبه 1399/5/15   حداکثر تعداد : 300 عدد     حداکثر قیمت: 10400 ریال    
 • 08:49 صف خرید   ولپارس 294 میلیون سهم  پترول 290 میلیون سهم   ونیکی 270 میلیون سهم    آبادا 190 میلیون سهم   خبهمن 163 میلیون سهم