روش های پرداخت جهت اشتراک ویژه
 

 

پرداخت آنلاین (ابتدا نسبت به عضویت عادی اقدام نمایید سپس برای عضویت ویژه اقدام کنید در صورت هرگونه مشکل با شماره 09355491001 تماس بگیرید یا پیامک دهید) 

  

نوع اشتراک  درصد تخفیف مبلغ اشتراک

برای پرداخت اشتراک ها

بر روی پرداخت کلیک کنید.

اشتراک 1 ماهه -

478 هزارتومان

اشتراک 2 ماهه 5 درصد

908 هزارتومان

به جای

956 هزارتومان

اشتراک 3 ماهه 10 درصد

1میلیون و 290هزارتومان

به جای

1میلیون و 434هزارتومان

اشتراک 4 ماهه 20 درصد

1میلیون و 529هزارتومان

به جای

1میلیون و 912هزارتومان

اشتراک 6 ماهه 40 درصد

1میلیون و 720هزارتومان

به جای

2میلیون و 868هزارتومان